Тест тапсырмаларын орындау. 1 страница
С И Л Л А Б У С

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ

Кыяхметова Шара Асетовна - Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының доценті, филология ғылымдарының кандидаты. Электрондық пошта адресі: Aset_Shara@mail.ru. Жұмыс тел.: 22-16-67-1125,

үй тел.: 25-31-30, ұялы тел.: 8 701 883 60 61, 8 771 413 51 85

Күнтізбелік - тақырыптық жоспар

Мазмұны Сағ. с Апта
Модуль 1. «Діни-ағартушылық бағыттағы әдебиет»
Дәріс 1-2. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті 1 апта
Практикалық сабақ 1.Көркем әдебиеттің жанрлық тұрғыдан дамуы.
ОСӨЖ 1. Жанр түрлерінің тууы, дамуы, өкілдері.Аударма жанры: рухани қажеттілік.
Дәріс 3-4. Мәшhүр Жүсіп Көпейұлы шығармашылығы 2 апта
Практикалық сабақ 2. Мәшhүр Жүсіп Көпейұлы ақындығы.
ОСӨЖ 2. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы өлеңдеріндегі троптың түрлері.
Дәріс 5-6. Мақыш Қалтайұлы шығармашылығы 3 апта
Практикалық сабақ 3. Нұржан Наушабайұлы шығармашылығы
ОСӨЖ 3. Тұрмағамбет Ізтілеуұлы шығармашылығы
Дәріс 7-8. Шәді Жәңгірұлы шығармашылығы 4 апта
Практикалық сабақ 4 . Шәді Жәңгірұлының дастандары
ОСӨЖ 4.Мұсабек Байзақұлы шығармашылығы
СӨЖ №1.Мәшhүр Жүсіп Көпейұлы, Шәді Жәңгірұлы шығармашылығы
Модуль 2. «Ағартушы-демократтық бағыттағы әдебиет»
Дәріс 9-12. Шәкерім Құдайбердіұлы шығармашылығы 5-6 апта
Практикалық сабақ 5-6.Шәкерім өлеңдері мен поэмалары
ОСӨЖ 5-6.Шәкәрімнің шағын прозасы. Аударма саласындағы еңбегі.
Дәріс 13-14.Сұлтанмахмұт Торайғырұлы шығармашылығы 7 апта
Практикалық сабақ 7. Сұлтанмахмұт Торайғырұлының поэмалары мен романдары
ОСӨЖ 7. Мұхамеджан Сералыұлының «Топжарған», «Гүлкашима» поэмалары.
СӨЖ №2.Шәкерім Құдайбердіұлы шығармашылығы
Модуль 3. «Алаш ұранды әдебиет»
Дәріс 15-16.Ахмет Байтұрсынұлы шығармашылығы 8 апта
Практикалық сабақ 8. Ахмет Байтұрсынұлы ақындығы
ОСӨЖ 8.Ахмет Байтұрсынұлы лирикасы
1 аралық бақылау (бақылау жұмысы)
Дәріс 17-18.Міржақып Дулатұлы шығармашылығы 9 апта
Практикалық сабақ 9. Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз Жамал» романы
ОСӨЖ 9. Міржақып Дулатұлы ақындығы
Дәріс 19-20.Спандияр Көбейұлы шығармашылығы 10апта
Практикалық сабақ 10. Спандияр Көбейұлының «Қалың мал» романы
ОСӨЖ 10.Спандияр Көбейұлы–мысалшы ақын.
Дәріс 21-22.Нарманбет Орманбетұлы шығармашылығы 11 апта
Практикалық сабақ 11 . Сәбит Дөнентайұлы шығармашылығы
ОСӨЖ 11. Сәбит Дөнентайұлы мен Нарманбет Орманбетұлы ақындығы
СӨЖ №3.Сұлтанмахмұт Торайғырұлының поэмалары мен романдары
Модуль 4 «Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры»
Дәріс 23-24. Ғұмар Қараш шығармашылығы 12 апта
Практикалық сабақ 12. Ғұмар Қараш ақындығы
ОСӨЖ 12 Ғұмар Қарашұлы -аудармашы
Дәріс 25-26.Әріп Тәңірбергенұлы шығармашылығы 13 апта
Практикалық сабақ 13 .Әріп Тәңірбергенұлы дастандары
ОСӨЖ 13.Әріп Тәңірбергенұлы -аудармашы.
Дәріс 27-28.Бернияз Күлейұлы шығармашылығы 14 апта
Практикалық сабақ 14. Ығылман Шөрекұлы шығармашылығы
ОСӨЖ 14.Бернияз Күлейұлы балладалары
СӨЖ №4.Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы шығармашылығы
Дәріс 29-30. Т. Жомартбайұлы шығармашылығы 15 апта
Практикалық сабақ 15. Тайыр Жомартбайұлының «Қыз көрелік» повесі
ОСӨЖ 15.Тайыр Жомартбайұлы ақындығы
2 аралық бақылау (бақылау жұмысы)
Емтихан (компьютерлік тест)
Барлығы: дәрістер практикалық сабақ СӨЖ (оның ішінде ОСӨЖ)

СӨЖ түрлерінің тізімі мен мазмұны:

1. Реферат – Белгілі тақырыпқа сәйкес ғылыми әдебиеттерге шолу жасап, баяндама жасау.

2. Эссе жазу – тақырыптың өзекті мәселелеріне шолу жасап, өз тұжырымдамасын ұсынып, анықтама түрінде қысқаша түсініктеме беру (0,5 беттен артық емес).

3. Тақырып бойынша шолу – Интернет ақпараттық жүйесі мен периодты басылымдардан тақырыпқа сәйкес қысқаша әдебиеттік шолу жасау.

4. Глоссарий жазу - берілген тақырып бойынша кездесетін терминдерге қысқаша анықтамалар беріп, түсіндіріп жазу.

5. Презентация – студент белгілі бір тақырып бойынша материал жинап, өз көзқарасын, пікірін білдіреді.Презентацияда мәтін шектеулі, видео, сурет, т.б. жағы басым болады.

6. Іскерлік ойын –болашақ кәсіби қызметке байланысты топ (4-5 студент) болып бөлініп, тақырып бойынша жобалар дайындалады. Блок-схемалар, кроссвордтар дайындап, жарыс түрінде жүргізуге болады.

7. Есте сақтау картасы (ментальные карты)

8. Ассоциограмма ( ақыл - ой картасы)

9. Тақырып бойынша шолу – Интернет ақпараттық жүйесі мен мерзімді басылымдардан тақырыпқа сәйкес қысқаша әдебиеттік шолу жасау.

10.Курс портфелі (портфолио);

11. Жобалар:

- Шығармашылық жоба өнімді презентациялауда түрлі дәстүрлі емес

тәсілдерді кеңінен қолданады. Бұлар альманах, сахналау, спорттық ойын, видеофильм т.б. түрде болуы мүмкін

- Тәжірибеге бағытталған жоба жобаға қатысушылардың мүддесін

қорғайтын әлеуметтік мәселелерді шешуге мақсатталады.

- Зерттеушілік жоба құрылымы бойынша ғылыми жобаға ұқсайды.

Өзектілігі, мақсат, міндеті, болжам, нәтиже сипатталады. Мәселені шешуде: лабораториялық эксперимент, модельдеу, әлеуметтік сауал т.б. әдістер қолданылады

- Ақпараттық жоба мәселені шешуге бағытталған әртүрлі құбылыстар

туралы ақпарат жинау, оны жалпылау, талдау. Нәтижесі БАҚ және Internet желісінде жарияланады.

- Рөлдік жоба. Мұны құрастыру да, жүзеге асыру да қиын. Жобаға

қатысушылар белгілі бір кейіпкерлердің бейнесін сомдайды.

- Дербес жоба- ғылыми-зерттеу элементі бар жұмыс.

СӨЖ-дің күнтізбелік-тақырыптық жоспары

Тапсырмалардың мазмұны Сағ. саны Тапсыру мезгілі Бақылау түрі
СӨЖ №1 Тапсырма 1. Шәді Жәңгірұлының «Абылай» дастанындағы Абылай бейнесі.- 20 балл Тапсырма 2. М.Ж.Көпейұлы поэмаларындағы Ибраһим пайғамбар тұлғасы.- 40 балл Тапсырма 3. Шәді Жәңгірұлы поэмаларындағы Ибраһим пайғамбар тұлғасы.- 40 балл 2-4 апта Ассоцио грамма құрастыру Дербес жоба дайындау Дербес жоба дайындау
СӨЖ №2 Тапсырма 1. Шәкерім лирикасындағы бейнелі сөздерді теру, көркемдік талдау жасау-20балл Тапсырма 2. Шәкерім өмірінің беймәлім қырлары- 25 балл Тапсырма 3. Шәкерім әлемі- 25 балл Тапсырма 4.Ақын қазасы- 30 балл 5-7 апта Кесте № 1 толтыру Презентация жасау Есте сақтау картасын құрастыру Эссе жазу
СӨЖ №3 Тапсырма 1. «Тәуелсіз елімнің тарихы» -40 балл Тапсырма 2. С. Торайғыровтың «Айтыс», «Таныстыру», «Адасқан өмір», «Кедей» поэмаларындағы нақыл сөздер мен мақал-мәтелдер.- 30 балл Тапсырма 3. Сұлтанмахмұт Торайғыровтың «Айтыс» поэмасы бойынша сұрақтарға жауап -30 балл 9-11 апта Ұсынылған мәтінді тірек етіп, эссе жазу Кесте №2 толтыру Ұсынылған 12 сұраққа жауап жазу
СӨЖ №4 Тапсырма 1. «Ахмет Байтұрсынұлы-ұлттың рухани көсемі» тақырыбында ой-толғау (өзіндік шығармашылық)- 40 балл Тапсырма 2. Міржақып Дулатұлының «Бақытсыз Жамал» романында қазақтың қандай әлеуметтік тұрмыстары көрініс тапқан? Сол тұстарды романнан теріп жазу.- 20 балл Тапсырма 3. Ғұмар Қараштың қилы тағдыры мен Бернияз Күлейұлының махаббат трагедиясы негізінде және өмірде болған оқиғамен байланыстырып, новелла жазу, атын қою (өзіндік шығармашылық) .- 40 балл Ескерту: Екі автор тағдырының бірін таңдау. 12-14 апта Ұсынылған тақырыпқа ой-толғау жазу. Кесте №3 толтыру Новелла жазып, өткізу
Барлығы

Үлестіріп берілетін материалдар

СӨЖ 1. Діни-ағартушылық бағыттағы әдебиет

Тапсырма 1. Шәді Жәңгірұлының «Абылай» дастанындағы Абылай бейнесі бойынша АССОЦИОГРАММА (АҚЫЛ - ОЙ КАРТАСЫ) құрастыру

Үлгі: №1

Үлгі:№2

Әдебиеттер: Кенжебаев Б. ХХ ғасыр басындағы әдебиет Алматы:

Білім, 1993.-243бет. Әбдіманұлы Ө. ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ әдебиеті.-Алматы: Қазақ университеті, 2002ж., Қазақ әдебиетінің тарихы. 6-том. Алматы:-ҚазАқпарат, 2006 ж.

Тапсырма 2. «М.Ж.Көпейұлы поэмаларындағы Ибраһим пайғамбар тұлғасы» тақырыбына дербес жоба дайындау.

Әдебиеттер: Көпейұлы М.Ж. Шығармалар жинағы. Көп томдық. - Алматы: Алаш, 2003. Кенжебаев Б. «ХХ ғ. басындағы әдебиет».- Алматы. 1993 ж. Коңыратбаев Ә. Қазақ әдебиетінің тарихы. - Алматы: Санат, 1994. Қалижанұлы У. Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым. - Алматы: Білім, 1998. Көпеев С. Ш. Мәшһүр-Жүсіп өмірі: Аңыз бен ақиқат. -Павлодар, 2000ж.

Тапсырма 3. «Шәді Жәңгірұлы поэмаларындағы Ибраһим пайғамбар тұлғасы» тақырыбына дербес жоба дайындау.

Дербес жоба - ғылыми-зерттеу элементі бар жұмыс.

Жобамен жұмыс 4 кезеңді қамтиды:

- Жоспарлау;

- Талдау кезеңі;

- Ақпаратты жалпылау кезеңі;

- Алынған нәтижені көрсету кезеңі.

І кезең. Жоспарлау.

Бұл кезеңде тақырыпты топ болып талқылау кезеңі болады. Оның нәтижесінде 5-6 тақырыпта бөлініп шығады және оны орындаушылар анықталады. Жобаны жоспарлау дегеніміз орындалатын іс-әрекетті жоспарлау болып табылады.

ІІ кезең. Талдау.

Бұл дербес жүргізу, ақпарат алу және талдау кезеңі болып, мыналарды орындауды талап етеді:

- Жобаға қатысушылардың әрбіреуінің міндеттерін дәлелдей түсу

және анықтау;

- Ақпаратты іздеу және жинақтау. Оған бақылау, анкеталау,

социологиялық сауалнама, интервью, эксперимент жүргізу, әдебиетпен жұмыс жатады.

ІІІ кезең. Ақпаратты жалпылау

Бұл кезеңде алынған ақпаратты құрылымға келтіруге және алған білім, іскерлік, дағдыны жинақтау жүзеге асырылады.

ІV кезең. Зерттеуден алынған нәтижені көрсету.

Бұл кезеңде білім алушы алынған мәліметтерді және нәтижеге жетудің тәсілдерін ұғынады. Білім алушы ақпаратты алудың және талдаудың әдіс-тәсілдерін игереді, алған білімі мен іскерліктерін көрсетеді.

Әдебиеттер: Келімбетов Н. Шәді ақын. Алматы.- Жазушы, 1974ж.-96б. Шәді төре. «Назым сияр Шәріп» А., 1995. 35бет. Омарұлы Б. Бұғауға бағынбаған жырлар. А., 1998ж. 0.000000 0.000000

Қалижанұлы У. Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым. - Алматы: Білім. – 1998. - 210-222бб. Жақсылықов А. Образы мотивы и идеи с религиозной содержательностью в произведениях казахской литературы.-Алматы: Қазақ университеті,1999.-С.428. Азибаева Б.У. Казахский дастанный эпос.-Алматы: Ғылым. 1987.-368б. Әбдуов М. Қазақтың діни эпосы (діни эпостың типологичлық және поэтикалық мәселелері).-Қарағанды, 2006.-264б. Ибраһим пайғамбардың хикаяты –Шәді Жәңгірұлы Алматы, Қазақстан баспа үйі-1999ж. Пайғамбарлар баяны (Құран Кәрим ақиқаты бойынша) 1-кітап, Осман Нұри ТОПБАШ.- Алматы, 2008ж.

СӨЖ 2. Ағартушы-демократтық бағыттағы әдебиет

Тапсырма 1. Шәкерім лирикасындағы бейнелі сөздер (троп, метафора, символ, т.б.) Бейнелі сөздерді теру, көркемдік талдау жасау.

Кесте №1

р/с Өлең жолдарындағы бейнелі сөздер Көркемдік талдау

Әдебиеттер: Құдайбердиев Ш. Шығармалар жинағы. Алматы, 1991 ж.

Әбдіғазиев Б. Шәкәрім шығармашылығының дәстүрлік және көркемдік негіздері. Алматы, 2000ж. Сәтбаева Ш. "Шәкәрім Құдайбердиев" Алматы, 1990 ж. Мұхаметқанов Қ. Абайдың ақын шәкірттері I-кітап Алматы,1993ж.

Әбдіғазиев Б. Шәкәрімнің лирикалық шығармалары.Алматы; 1994ж., Мағауин М. Ғасырлар бедері. Алматы,1991ж. Қамзабекұлы Д. Алаш және әдебиет.-Астана: Фолиант, 2002.-474бет. Ізтілеуова С. Шәкерімнің сырлы сөзі. -Алматы: Арыс, 2004.-144бет.

Тапсырма 2. Шәкерім өмірінің беймәлім қырларына арналған презентация жасау.

Презентация – студент белгілі бір тақырып бойынша материал жинап, өз көзқарасын, пікірін білдіреді.Презентацияда мәтін шектеулі, видео, сурет, т.б. жағы басым болады.

Презентация жасаудың жолы:

Тапсырма 3. «Шәкерім әлемі» тақырыбына Есте сақтау картасын (ментальные карты) құрастыру.

Үлгі №1. Есте сақтау картасы

Үлгі №2. Есте сақтау картасы

Әдебиеттер:Құдайбердиев Ш. Шығармалар жинағы. Алматы, 1991 ж.

Әбдіғазиев Б. Шәкәрім шығармашылығының дәстүрлік және көркемдік негіздері. Алматы, 2000ж. Сәтбаева Ш. "Шәкәрім Құдайбердиев" Алматы, 1990 ж. Мұхаметқанов Қ. Абайдың ақын шәкірттері I-кітап Алматы,1993ж.

Әбдіғазиев Б. Шәкәрімнің лирикалық шығармалары.Алматы; 1994ж., Мағауин М. Ғасырлар бедері. Алматы,1991ж. Қамзабекұлы Д. Алаш және әдебиет.-Астана: Фолиант, 2002.-474бет. Ізтілеуова С. Шәкерімнің сырлы сөзі. -Алматы: Арыс, 2004.-144бет.

Тапсырма 4. «Ақын қазасы» тақырыбына эссе жазу

Эссе дегеніміз (фр. тіл. essai -тәжірбие, лат.т. exagium – құрау ) – философиялық, әдеби, тарихи, публицистикалық, әлеуметтанулық, саяси және тағы басқа саладағы автордың жеке көзқарасын білдіретін, тұрақталған, қалыптасқан тұжырымдарға жаңа қырынан қарайтын, көне соқпақтардан бөлек, тың болжамдар мен түйіндеулерге құрылатын прозалық жанр.

Әдебиеттегі эссе – соны пікірлерге көбірек мән беріліп, оқырманды ой теңізіне жүздіретін, таңдай қақтыратын, өзінше ойлап-сезіну қажеттілігін туғызатын, қаныңды қыздырып, рухани әлеміңе азық сыйлайтын, дүние құбылыстарын өткір қабылдауымен ерекшеленетін көркем туынды. Эссе табиғаты сыршыл сезімге, тіл бояуларының айрықша салтанатына, әшекейлі композицияға құрылады. Өзгеше бітімді бұл өнер туындысында эссеші интеллектуалдық байлығын, аңғарымпаздығын, жарқын, тапқыр ойлылығын, өмір саяхатындағы көрген-білгенін, сезінген-түйгенін, тәжірибелерін жомарттықпен жайып салады. Эссеге батыл болжамдар мен өткір ұсыныстар, пікір жарыстырулар мен талас тудыратын жорамалдар, ойлар, көкейге қонымды, таным көкжиегін кеңейтуге қозғау саларлық байламдар тән.

Эссе жазу кезеңдері:

Проблеманы анықтау – ойлану – жоспарлау – жазу–тексеру

ЭССЕ жазу барысында қатаң сақталынуы тиіс ТАЛАПТАР:

• Жеке көзқарастың көрінісі;
• Фактілі дәлелдер (аргументтер);
• Теоретикалық негіздеме;
• Терминдерді қолдану;
• Цитаталарды келтіру;
• Әртүрлі көзқарастарды мысалға алу;
• Логикалық заңдылықтың сақталынуы;
• Салыстыру және қорытындылау әдістерін қолдану;
• Сауаттылық (пунктуация, орфография);
• Қолданылған ғылыми еңбектерге сілтеме жасау.

Эссенің жазылу құрылымы:
1. Кіріспе. Тақырыптың негізгі мәні мен негіздемесі тезис түрінде көрсетіледі;
2. Тақырыпты дамыту: Тақырыпты ашуда теория, фактілер, идея, ақпараттар, паралелдеу, аналогия, ассоцация, теңеу, сұрақтар қою, т.б. қолданып, дәлелдейсіз (аргументация).
3. Қорытынды. Жалпылау мен аргументтеріңіздің логикалық қорытындысы. «Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні».

ЭССЕ ҮЛГІЛЕРІ

Бала болашағы – менің қолымда

Ұстаздық жолымның бастау алғанына алты жылдай уақыт болса да мектеп өмірі мен үшін оттай ыстық, көңіліме жақын. Ұстаз атына саймын ба? Жаңарған, жасарған қоғамда ұстаз міндетін қалай атқарып жүрмін? Ұстаз болу – жүрек жылылығын, мейірім шуағын, адамгершілік ұлылығын баланың бойына дарыту. Ұстаз білімді, еңбекқор, бала жанын түсіне алатын болса ғана ұстаздық кәсіптің шыңына жете алады деп ойлаймын. Олай болса, ең алдымен өзімді өзім танып, үздіксіз ізденіп, аяусыз еңбектенуім керек. Бойымдағы бар білімді, асыл қасиеттерімді шәкірттеріме арнай білсем, олардың жүрегіне жол тауып, сан алуан мінезі бар өзге ұлт өкілдерін қазақ тілінде сөйлетіп, жаза білетін дәрежеге жеткізсем, қазақ халқының әдет-ғұрпын, тарихын танып білуге талпындырсам, тілін құрметтеуге әрі Отанды, адамзатты сүюге тәрбиелесем менің мақсатымның орындалғаны, еңбегімнің ақталғаны деп білемін. Адам баласы алған тәрбиесін өз мақсатына жету үшін білім кілті арқылы ашып, пайдаланады. Неғұрлым білімді болған сайын, ілгерлеу соғұрлым жылдамдайды. Ендеше тәрбие бар жерде мақсат бар, мақсат бар жерде білім басты қажеттілік болмақ. Жасөспірім алдына үлкен мақсат қоя білсе ғана биікке ұмтылады. Жас ұрпақты өмірге дайындап, олардың «Сегіз қырлы, бір сырлы» талантты, білімді азамат болуы үшін тәрбиенің барлық түрін ұштастыра жүргізуім қажет. Еліміз егемендік алып, өз алдына тәуелсіз мемлекет болды. Тәуелсіз еліміздің болашағы кімдер? Олар – бүгінгі менің алдымда отырған шәкірттерім. Тәуелсіз еліміздің берік тірегі – білімді ұрпақ. Ендеше жаңа дәуірдің күн тәртібінде тұрған келелі мәселе – оқытудың жаңа технологияларын қолдана отырып, саналы, рухани бай, салауатты, жан-жақтыдамыған жеке тұлға даярлау – бүгінгі ұстаздар қауымының басты парызы екені баршаға аян. Ертеңгі болашағымыздың сапалы білім, саналы тәрбие алуы – қазіргі қоғамдағы ұстаздарға байланысты. Оның ішінде маған да байланысты. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев қазіргі мұғалімнің қоғамдағы орнын бағалай отырып: «Сіздер мен біздер тек болашақ буынды ғана емес, жалпы азаматтық қадір-қасиеттердің мән-маңызын түсінетін, жаны да, тәні де таза, білімді патриот азаматтар буынын тәрбиелеуге міндеттіміз» деген еді. Ұстаздық қызметті ерекше ұлықтаған халқымыз өзінің ең қымбаттысын – балаларын оқытып, тәрбиелеуді бізге – мұғалімдерге тапсырған. Сондықтан кездесетін қиындықтарға қарамастан білім сапасын арттыру, баланы тәрбиелеу – мұғалімдер қауымының міндеті. «Адамның адамшылығы … жақсы ұстаздан» деп Абай атам айтқандай, мен қандай болсам, алдымдағы шәкірттерім де сондай боп шығарын түсінем. Шынында да, бала болашағы – менің қолымда. Қызығы да, қиындығы да мол ұстаздық жолдан мүдірмей өтсем, менің де биік шыңға шыққаным. Абай атамның «Ақырын жүріп анық бас, Еңбегің кетпес далаға. Ұстаздық еткен жалықпас, Үйретуден балаға» деген қасиетті қағидасы менің әрдайым жүрегімнің түкпірінде ұстайтын ұстанымым.

Работы которые могут быть Вам интерессными uchyot-gotovoj-produkcii-rabot-uslug-i-ih-realizaciya.html

uchyot-i-analiz-avarij-proisshedshih-na-opasnom-proizvodstvennom-obekte.html

uchyot-inflyacii-v-finansovih-vichisleniyah.html

uchyot-inflyacionnih-processov-pri-analize-effektivnosti-proekta.html

uchyot-interesov-drugih-lyudej.html

uchyot-i-podtverzhdenie-srednemesyachnogo-zarabotka.html

uchyot-i-podtverzhdenie-strahovogo-stazha.html

uchyot-i-raznesenie-logisticheskih-zatrat-pri-intermodalnoj-perevozke-gruzov-logisticheskim-provajderom.html

uchyot-kassovih-operacij.html

uchyot-lichnostnih-osobennostej-ispolnitelej-rekomendacii-rabotodatelyu.html

uchyot-materialno-proizvodstvennih-zapasov.html

uchyot-nalichiya-i-dvizheniya-osnovnih-sredstv.html

uchyot-naloga-na-dobavlennuyu-stoimost.html

uchyotnaya-politika-dlya-celej-nalogovogo-uchyota.html

uchyotnaya-politika.html

uchyotnaya-politika-predpriyatiya.html

uchyot-nekotorih-narushenij-standartnih-predpolozhenij-o-modeli.html

uchyot-nematerialnih-aktivov.html

uchyot-obshehozyajstvennih-rashodov.html

uchyot-operacij-po-raschyotnomu-schyotu.html

uchyot-osnovnih-sredstv-i-nematerialnih-aktivov.html

© domain.tld 2017. Design by Design by toptodoc.ru


Автор:

Дата:

Каталог: Образовательный документ