Система аналізу фінансового стану і результатів діяльності підприємства Audit Expert
Audit Expert – аналітична система, призначена для діагностики, оцінки і моніторингу фінансового стану підприємства або групи підприємств на основі даних фінансової і управлінської звітності, включаючи консолідовану звітність.

Застосування Audit Expert істотно спрощує проведення фінансового аналізу і автоматизує підготовку звітності за його результатами, використовується в роботі аудиторів, фінансових менеджерів, аналітиків на підприємствах, в компаніях сфери послуг, в аудиторських компаніях і в банках.

Система Audit Expert дозволяє менеджменту підприємства здійснювати як внутрішній фінансовий аналіз, так і глянути на себе ззовні – з позиції кредиторів, інвесторів і акціонерів, різних відомств, контролюючих і регламентуючих його діяльність.

Базовою інформацією для проведення аналізу слугують основні форми фінансових звітів підприємства: баланс, звіт про прибутки і збитки. Можуть бути проаналізовані звіт про зміни капіталу, звіт про рух грошових коштів і додаток до балансу. Для проведення поглибленого аналізу Audit Expert дозволяє використовувати додаткову інформацію: відомості про використання прибутку, майно і заборгованість, інші дані бухгалтерської й управлінської звітності, зміст і формат таблиць введення яких користувач може визначити самостійно.

В основу роботи системи Audit Expert покладено приведення бухгалтерської звітності за ряд періодів до порівнянного виду, зручному для аналізу який відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Такий підхід робить результати роботи Audit Expert зрозумілими у всьому світі і дозволяє оцінити на підставі отриманих даних фінансовий стан підприємства з урахуванням усіх змін форм бухгалтерської звітності.

Audit Expert перетворює дані форм бухгалтерської звітності у відповідні аналітичні таблиці. Система дозволяє також перевести дані в більш стійку валюту. За даними аналітичних таблиць здійснюється розрахунок стандартних фінансових коефіцієнтів, проводиться оцінка ризиків втрати ліквідності, банкрутства, оцінюється вартість чистих активів і структура балансу, здійснюється аналіз беззбитковості і факторний аналіз рентабельності власного капіталу.

Крім розв'язків стандартних задач Audit Expert надає можливість реалізації власних методик для вирішення різних задач аналізу, діагностики і моніторингу фінансового стану. Ґрунтуючись на даних аналітичних таблиць, можна легко реалізувати в додаток до вбудованих, власні методики оцінки фінансової діяльності підприємства.

По завершенню аналізу система дозволяє одержати ряд вбудованих експертних висновків про фінансовий стан, а також надає шаблон звіту до річних зборів акціонерів.

Додатково до вбудованих експертних висновкам в Audit Expert є можливість готувати різні звіти з необхідними таблицями, а також графіками і діаграмами, що відбивають динаміку основних показників.

Audit Expert надає можливість:

– забезпечити зручне і ефективне ведення бази даних фінансової звітності і результатів фінансового аналізу компаній;

– отримувати автоматичні експертні висновки, готувати звіти за результатами фінансового аналізу, зокрема звітність до річних зборів акціонерів;

– здійснювати експрес-аналіз фінансового стану – в стислі строки розрахувати на підставі представлених форм № 1 і № 2 стандартні показники ліквідності, фінансової стабільності, рентабельності діяльності і ділової активності.

– здійснювати горизонтальний (динамічний), вертикальний (структурний) а також тренд-аналіз фінансових даних;

– прогнозувати динаміку фінансових показників на найближчі періоди;

оцінювати фінансову стабільність підприємства, ризики втрати ліквідності шляхом оцінки ймовірності банкрутства аналізу структури балансу і якості активів;

– проводити аналіз беззбитковості і багатофакторний аналіз рентабельності власного капіталу;

– оцінювати кредитоспроможність: як власну – з позиції банку, так і контрагента при наданні товарного кредиту;

– проводити регламентований аналіз і формувати звітність у відповідності законодавчими і нормативними актами контролюючих відомств;

– визначати можливі варіанти подальшого розвитку підприємства шляхом складання матриці фінансових стратегій;

– оцінювати позичальника за допомогою різних скорингових методик;

– здійснювати поглиблений аналіз на підставі даних управлінської звітності;

– вбудовувати в програму власні аналітичні методики, використовуючи для проведення фінансового аналізу додаткові управлінські дані, підсумкову аналітичну звітність і алгоритми розрахунку фінансових показників;

– порівнювати значення фінансових показників з нормативними значеннями, а також настроювати необхідні діапазони;

– консолідувати звітність групи компаній, здійснювати фінансовий аналіз холдингу на підставі консолідованої фінансової звітності.Работы которые могут быть Вам интерессными pokazateli-ispol-ya-oborud-ya-po-vremeni.html

pokazateli-ispolzovaniya-avtoparka-metodika-raschyota-rezerva-uvelicheniya-virabotki-na-1-mashinu.html

pokazateli-ispolzovaniya-avtoparka-predpriyatiya.html

pokazateli-ispolzovaniya-fonda.html

pokazateli-ispolzovaniya-fonda-skvazhin-oborudovannih-ushsn.html

pokazateli-ispolzovaniya-gruzovih-vagonov.html

pokazateli-ispolzovaniya-koechnogo-fonda.html

pokazateli-ispolzovaniya-lokomotivov.html

pokazateli-ispolzovaniya-oborotnih-sredstv.html

pokazateli-ispolzovaniya-oborotnogo-kapitala.html

pokazateli-ispolzovaniya-oborudovaniya.html

pokazateli-ispolzovaniya-obs.html

pokazateli-ispolzovaniya-opf-fondoyomkost-i-fondootdacha-pokazateli-sostoyaniya-opf.html

pokazateli-ispolzovaniya-opf.html

pokazateli-ispolzovaniya-os.html

pokazateli-ispolzovaniya-osnovnih-fondov.html

pokazateli-ispolzovaniya-osnovnih-fondov-lizing.html

pokazateli-ispolzovaniya-osnovnih-proizvodstvennih-fondov.html

pokazateli-ispolzovaniya-osnovnih-proizvodstvennih-fondov-ih-ekonomicheskaya-sushnost-metodika-rascheta-puti-povisheniya-effektivnosti-ispolzovaniya-osnovnih-fondov.html

pokazateli-ispolzovaniya-osnovnih-sredstv.html

pokazateli-ispolzovaniya-osnovnih-sredstv-sposobi-uluchsheniya-ispolzovaniya-osnovnogo-kapitala.html

© domain.tld 2017. Design by Design by toptodoc.ru


Автор:

Дата:

Каталог: Образовательный документ