РОЗДІЛ 8. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
В результаті використання на підприємстві нової раціональної системи менеджменту – було одержано високі показники економічної, організаційної та соціальної ефективності системи менеджменту.

Економічна ефективність проведення змін в системі менеджменту організації полягає в тому, що внаслідок цих змін значно покращились економічні показники діяльності організації. Використання нового і набагато якіснішого рухомого складу у перевезеннях зумовило зниження вартості перевезень і привело до зростання прибутків товариства. Також покращилась технічна озброєність управлінців, а саме для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві почали використовувати комп’ютери та програмне забезпечення „1-С Бухгалтерія”, а для здійснення управлінського обліку – інтегровану управлінську систему

„3 / R”. На засадах розрахунків економічну ефективність раціоналізованої системи менеджменту підприємства у порівнянні з фактичною можна оцінити за показниками (темпами зростання):

–розширення асортименту послуг на 22%;

–зростання загального фонду оплати праці на 33,8%;

В результаті проведення організаційних змін було удосконалено також якість побудови організації (організаційна ефективність), що полягає у значному покращенні системи управління товариством, підвищенні оперативності прийняття управлінських рішень, зниженні рівня централізації функції управління, що безумовно привело до покращення мікроклімату в організації та підвищення якості роботи працівників. Організаційну ефективність кількісно можна відобразити за такими показниками (темпами зростання):

–збільшення чисельності працівників в організації на 19%;

–збільшення управлінців в організації на 20%;

– збільшення робітників в організації на 18%.

Оцінюючи соціальну ефективність менеджменту потрібно зазначити, що зміни на краще цієї ефективності є найбільш бажаним для організації, оскільки турбота про працівників, їх умови праці для кожної організації повинні стояти на першому місці. Тому вся проведена раціоналізація наявної системи менеджменту, перш за все, мала на меті вдосконалення умов праці всіх працівників, покращення психологічного мікроклімату в колективі і організації в цілому, створення атмосфери захищеності і причетності до цілей організації. Соціальна ефективність виявилась і у підвищенні середнього рівня заробітної плати працівників на 12,4% , у наданні квитків на виставки, спортивні матчі членам неформальних груп, у покращенні умов праці основних робітників на СТО шляхом установлення системи пило збору, захисту від шуму і вібрації. При цьому внаслідок розширення видів діяльності, проведення рекламної кампанії відбулось збільшення груп споживачів на 40%, що зумовлюватиме зростання валового доходу.

Отже, на засадах оцінювання ефективності раціоналізованої системи менеджменту у порівнянні з фактичною, можна стверджувати, що організаційні зміни принесли позитивні результати та виправдали себе.

ВИСНОВКИ

У курсовому проекті відповідно до поставленої мети розроблену фактичну систему менеджменту автодорожнього підприємства ТзОВ „Автошлях” та раціоналізовано її відповідно до змін у середовищі функціонування з метою реалізації ораної підприємством стратегії, досягнення установлених цілей та завдань. Проект формувався у контексті процесу менеджменту, тобто спочатку на підприємстві розроблялась база для реалізації конкретних функцій менеджменту – загальні функції менеджменту: планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання. У процесі планування ретельно проаналізовано середовище функціонування організації, що дало змогу зробити прогнози умов та результатів діяльності підприємства, сформовано стратегію діяльності, установлено цілі, у яких закладено напрямки раціоналізації, визначено основні планові показники, заходи щодо їх досягнення. У процесі організування здійснено реорганізацію організаційної структури управління у напрямку створення додаткової управлінської служби (відділу механізації та автоматизації виробничих процесів), посад керівника (заступника із загальних питань, головний інженер), виробничих підрозділів (служба дорожніх робітників №1 і служба дорожніх робітників № 2). У процесі мотивування розраховано ФОП працівників ТзОВ „Автошлях” за фактичної та раціональної організаційних структур управління, який зріс на 33,8%; що зумовлено зростанням рівня середньої заробітної плати працівників на 12,4%. Характеристика процесів контролювання та регулювання на підприємстві відображена у контексті етапів виробничо-господарської діяльності відносно різних видів ресурсів. При цьому відображено процедури регулювання виявлених у процесі контролювання на підприємстві недоліків, проблем, відхилень.

У результаті реалізації функцій менеджменту на підприємстві розроблено дієві методи менеджменту (економічні, технологічні, соціально-психологічні та адміністративні), тобто способи впливу керуючої системи на керовану. Також відображено механізми трансформації методів менеджменту в управлінські рішення, охарактеризовано умови та фактори прийняття управлінських рішень. У проекті наведено процеси прийняття раціональних рішень щодо подолання 3 наявних організаційних проблем: недостатність коштів для закупівлі нового обладнання, конфлікт між працівниками щодо графіку відпусток, недосконала система мотивування.

У проекті розроблено комунікаційну систему в організації, наведено приклади використання документації та графічних засобів при передачі інформації, приклад комунікаційного процесу. При цьому розглянуто особливості управління формальними та неформальними групами у ТзОВ „Автошлях” з урахування раціональних змін.

Наведено характеристику ефективних підходів до керівництва та обґрунтовано застосування окремих з них менеджерами інституційного рівня управління організації, також здійснено оцінювання професійних якостей цих менеджерів на засадах розробленої методики.

У результаті аналізу ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту можна стверджувати, що організаційні зміни принесли позитивні результати у економічній, організаційній та соціальній сферах, тобто виправдали себе.

Загалом, проведена робота дозволяє виявити шляхи покращення роботи ТзОВ „Автошлях” та досягнення позитивних результатів у вигляді стабільних прибутків і потоків клієнтів.Работы которые могут быть Вам интерессными sushnost-i-klassifikaciya-dohodov.html

sushnost-i-klassifikaciya-innovacij.html

sushnost-i-klassifikaciya-investicij.html

sushnost-i-klassifikaciya-investicij-obekti-investicionnogo-rinka.html

sushnost-i-klassifikaciya-investicij-struktura-investicionnogo-cikla.html

sushnost-i-klassifikaciya-izderzhek.html

sushnost-i-klassifikaciya-metodov-upravleniya.html

sushnost-i-klassifikaciya-mfa.html

sushnost-i-klassifikaciya-organizac-form-predpriyatiya.html

sushnost-i-klassifikaciya-pedagogicheskih-metodov-v-socialnoj-rabote.html

sushnost-i-klassifikaciya-potrebnostej.html

sushnost-i-klassifikaciya-pribili-predpriyatiya.html

sushnost-i-klassifikaciya-psihogennih-poter.html

sushnost-i-klassifikaciya-riskov.html

sushnost-i-klassifikaciya-sistemi-vedeniya-hozyajstva.html

sushnost-i-klassifikaciya-tipov-investicionnogo-portfelya.html

sushnost-i-komponenti-otnosheniya.html

sushnost-i-koncepciya-razvitiya-postindustrialnogo-obshestva.html

sushnost-i-kratkaya-harakteristika-osobih-rezhimov-nalogooblozheniya-nalog-na-igornij-biznes-nalog-na-loterejnuyu-deyatelnost-nalog-na-dohodi-ot-provedeniya-elektronnih-interaktivnih-igr.html

sushnost-i-kriminologicheskaya-harakteristika-penitenciarnoj-prestupnosti.html

sushnost-i-kriterii-ekonomicheskogo-progressa.html

© domain.tld 2017. Design by Design by toptodoc.ru


Автор:

Дата:

Каталог: Образовательный документ