Розділ 8 Філософські традиції в Україні
Завдання № 263
Основне завдання книжників Київської Русі полягало на:
► засвоєнні християнської мудрості (екзегетиці)


Завдання № 264
Сенс пізнавальної діяльності у давньоруські часи розумівся як:
► пошук істинних рис внутрішнього світу людини та зовнішньої реальності

Завдання № 265(1)
У давньоруські часи філософія мислилась як:
► теоретична і практична модель

Завдання № 266(2)
Чи вірно, що у давньоруські часи філософія мислилась лише як теоретична модель?
► ні


Завдання № 267
У давньоруські часи світ сприймався як:
► книга, що містить заповідану Богом істину, котру людина повинна збагнути
Завдання № 268
Домінуючою тенденцією в давньоруськуій філософії є:
► екзистенціально-антропологічна редукція філософського знання

Завдання № 269
Чи вірно, що давньоруський філософ обмежувався осмисленням всезагального як об'єктивно-безособової дійсності?
► так


Завдання № 270
У давньоруській філософській культурі переважала проблематика:
► етична


Завдання № 271
Істина у давньоруськіцй філософії розумілася, за В. Горським, як:
► божественна енергія, що пронизує створений світ

Завдання № 272
Давньоруська філософська думка акцентує на:
► проблемі “людина — Бог”


Завдання № 273
До провідної проблематики давньоруської філософії відносились питання:
► внутрішніх суперечностей абсолбтної ідеї
► морального повчання та життєвої настанови

Завдання № 274
Для давньоруського мислення характерний особливий тип розуміння мудрості, знаний як:
► етичний та післяетичний

Завдання № 275
Чи вірно, що у Київській Русі були знані твори давньогрецьких мислителів?
► так


Завдання № 276
Виокреміть витоки давньоруської філософської думки:
► прийняття християнства
► впливи Візантії
► язичництво

Завдання № 277(1)
Чи вірно, що на формування філософських традицій в Україні мав вплив мітологічний язичницький світогляд?
► так

Завдання № 278(2)
Чи вірно, що язичництво мало вплив на формування філософських традицій в Україні?
► так
Завдання № 279
Давньоруська “Бджола” - це збірка:
► афоризмів та життєвих повчань

Завдання № 280
Філософія як особливий напрям інтелектуальної діяльності з'явилася на території сучасної України у:
► Середньовіччі

Завдання № 281
Виберіть джерела філософської думки Княжої доби:
► ”житія” святих

Завдання № 282
Термін “агіографічна література” означає:
► “житія” святих


Завдання № 283
Особливості філософування України Княжої доби:
► строго теоретичне, спрямоване на розбудову філософської системи

Завдання № 284
Особливість філософування в Княжу добу зумовлена:
► “зустріччю” слов’янської міфології з християнським віровченням


Завдання № 285
Як називалося релігійно-філософське вчення, яке зародилося в середьовічній Візантії і з грецької мови перекладалося як “спокій”, “німотність”?
► ісихазм

Завдання № 286?
Першим самостійним твором України Княжої доби, який містить філософські ідеї є:
► ”Джерело знань”
► ”Слово про Закон і Благодать”
► ”Книга буття українського народу (Закон Божий)”
► ”Печерський патерик”

Завдання № 287
Хто проголосив “Слово про закон і благодать”?
► Митрополит Іларіон

Завдання № 288
Основна філософська проблема в “Слові про Закон і Благодать”:
► історіософська

Завдання № 289
Під Благодаттю митрополит Іларіон розуміє:
► віру дану Богом усьому людству через свого сина Ісуса Христа

Завдання № 290
Під Законом митрополит Іларіон розуміє:
► віру дану Богом усьому людству через свого сина Ісуса Христа

Завдання № 291
Полемічна література XVI–XVII ст. в Україні виражала:
► протилежні позиції православної і католицької конфесій у християнстві

Завдання № 292
Де вперше починають викладати професійно філософію в Україні?
► у братських школах

Завдання № 293
Братства – це організації:
► православного населення в Україні, що обстоювали свою віру, національну культуру і мову

Завдання № 294
Які філософські традиції склалися в ХVІІ ст. в Україні?
► аристотелізм і неоплатонізм

Завдання № 295
Хто розробив теорію “зрідненої праці”?
► Григорій Сковорода

Завдання № 296
Кого називають “українським Сократом”?
► Григорія Сковороду

Завдання № 297
Хто є автором концепції “трьох світів і двох натур”?
► Григорій Сковорода

Завдання № 298
Справжнім завданням філософії Г. Сковорода вважав:
► навчити людину бути щасливою


Завдання № 299
Г. Сковорода під мікрокосмом розумів:
► людину та її внутрішній світ, духовне життя

Завдання № 300
Г. Сковороді належить вчення про три світи:
► Макрокосм–Мікрокосм–Символічний світ Біблії

Завдання № 301
Що називав Сковорода “зрідненою працею”:
► таке заняття, що призначене кожному Богом, а завдання людини бачив в тому, щоб розпізнати своє призначення
Завдання № 302
Г. Сковорода в онтології виражає позицію
► пантеїзму
Завдання № 303
Виберіть філософські твори, які належать перу Г. Сковороди:
► ”Наркіс”
► ”Алфавіт”
Завдання № 304
На якій позиції стояв Г. Сковорода у поглядах на природу?
► Матеріалізму


Завдання № 305
Щастя за Г. Сковородою:
► щастя кожен носить у собі і завдання людини полягає в тому, щоб його пізнати
Завдання № 306
Щастя людини, згідно із вченням Г. Сковороди, у:
► творчості
Завдання № 307
За вченням Г. Сковороди, зрідненою працею є та, що:
► Відповідає нахилам і здібностям людини
Завдання № 308
Кому належить принцип “Пізнай самого себе”:
► Г. Сковороді
Завдання № 309
Українська філософія є:
► переважно внутрішнім явищем у відношенні до української культури
Завдання № 310
Твір “Серце та його значення в духовному житті людини…” написав:
► П. Юркевич
Завдання № 311
Яку філософську проблему осмислювали українські культурні діячі ХІХ ст.?
► Суспільний прогрес
Завдання № 312
Яка ідея представлена в “Книзі буття українського народу” М. Костомарова:
► Релігійності українського народу

Завдання № 313
Свою філософську позицію І. Франко називав:
► Матеріалізмом
Завдання № 314
До прихильників радикального націоналізму належав:
► Юрій Липа
Завдання № 315
Як М. Драгоманов називає асоціацію гармонійно поєднаних індивідів, що базується на самоуправлінні?
► Держава
Завдання № 316
Виокреміть національні особливості українського світорозуміння:
► емоційність
► своєрідний культ Землі
► містицизм
► релігійність
Завдання № 317
Суть панславізму полягає у:
► об’єднанні слов’янських народів у федерацію на основі християнської віри та самобутності національних ідентичностей
Завдання № 318
Чи поділяє Іван Франко у своїй праці “Що таке поступ?” принцип еволюції?
► Так
Завдання № 319
Рушійною силою поступу у розумінні Івана Франка виступають:
► Неминучість науково-технічного прогресу, негентропія та фіксований послідовність дій


Завдання № 320
Національний ідеал для Івана Франка базується на:
► Вільному розвитку об’єднаної у цілісний державний організм нації

Завдання № 322
Які з наведених рис виражають природне в людині?
► Інстинкти
► Геном
► Темперамент
Завдання № 323
Які з наведених рис виражають соціальне в людині?
► Спілкування
► Діяльність

Завдання № 324
Головна екзистенційна дихотомія людського буття стосується
► Першопочатку й кінцевої мети
Завдання № 325
Проблему людини на теоретичному рівні розглядає:
► Наука і філософія
Завдання № 326
Чи тотожні поняття “природа людини” і “сутність людини”?
► НіРаботы которые могут быть Вам интерессными oblіk-dohodіv-vіd-іnshoї-zvichajnoї-dіyalnostі.html

oblіk-efektivnostі-lіkuvalnoї-fіzkulturi.html

oblіk-formuvannya-statutnogo-kapіtalu.html

oblіk-gostrodefіcitnih-preparatіv-narkotichnih-analgetikіv-ta-otrujnih-lіkarskih-rechovin-u-vіddіlennі.html

oblіk-gotovoї-produkcії.html

oblіk-gromadyan-yakі-potrebuyut-polіpshennya-zhitlovih-umov-za-mіscem-їh-roboti-ta-mіscem-prozhivannya.html

oblіk-groshovih-koshtіv-na-rahunkah-u-banku.html

oblіk-gudvіlu.html

oblіk-kasovih-operacіj.html

oblіk-korotkostrokovih-kreditіv-bankіv.html

oblіk-kіlkoctі-ta-yakoctі-zemel.html

oblіk-kіlkostі-zemel.html

oblіk-materіalіv-na-skladі-ta-poslіdovnіst-jogo-vikonannya.html

oblіk-nadhodzhennya-nematerіalnih-aktivіv.html

oblіk-nadhodzhennya-osnovnih-zasobіv.html

oblіk-nadhodzhennya-virobnichih-zapasіv.html

oblіk-napіvfabrikatіv.html

oblіk-navichok-chitannya.html

oblіk-operacіj-na-rahunkah-v-bankah-ta-operacіj-z-іnshimi-groshovimi-koshtami.html

oblіk-operacіj-z-bankіvskimi-rahunkami.html

oblіk-orendi.html

© domain.tld 2017. Design by Design by toptodoc.ru


Автор:

Дата:

Каталог: Образовательный документ