РОЗДІЛ 7. РОЗРОБКА ПРОПОЗИЦІЙ З УДОСКОНАЛЕННЯ КЕРІВНИЦТВА
У табл. 16 наведено рекомендації щодо використання форм влади та стилів керівництва керівниками у конкретних ситуаціях, а саме при вирішенні наявних організаційних проблем.

Таблиця 16

Характеристика і обґрунтування застосування підходів до ефективного керівництва

у ТзОВ „Автошлях”

Підходи до ефективного керівництва Загальна характеристика Обґрунтування параметрів керівництва конкретними посадовими особами апарату управління
Директор Головний бухгалтер Заступник директора з МТП Заступник директора з ремонтних робіт
1.Форми влади: +
– примусу Базується на забезпеченні впливу на працівників через примус, їхній страх втратити роботу, повагу захищеність. Використовує різноманітні санкції (адміністративні, дисциплінарні, матеріальні тощо). + - - -
– винагороди Базується на формування керівником необхідної поведінки підлеглих на засадах застосування системи матеріального та морального стимулювання. - - - -
– законна Базується на традиціях, що склалися в організації у сфері взаємопідпорядкування між керівником та підлеглими. - - + -
– еталонна Базується на харизмі керівника, тобто силі його особистих якостей, рис, здібностей, що здатні викликати ініціативу у підлеглих. - - + -
– експертна Базується на володінні керівником спеціальними знаннями, які можуть задовольнити потреби виконавців. - + - +
– дисциплінарна Базується на поведінці підлеглих, яка відображає дотримання установлених стандартів, критеріїв, інструкцій, методик, наказів, розпоряджень тощо. При цьому важливу роль відіграє якість законодавчої, нормативної, адміністративної, інструктивної та ін. бази. + - - -
– інформаційна Базується на використанні широкого спектру інформації, якою володіє тільки менеджер. Ефективність використання цієї влади залежить від якості, достовірності та повноти інформації. Важливу роль при цьому відіграє система комунікацій та обробки інформації. - + -
2.Стилі керівництва: -
– на засадах системи Р.Лайкерта Запропоновано 4 системи керівництва, які базуються на оцінці поведінки керівника: експлуататорсько-авторитарна, доброзичливо-авторитарна, консультативно-демократична, на засадах участі працівників. - - - -
– на засадах управлінської гратки Р.Блейка і ДЖ.Моутона Виділено 5 стилів керівництва у залежності від різноманітного поєднання керівником врахування інтересів виробництва та людей: збіднене управління, влада-підпорядкування, організаційне управління, управління на засадах приміського клубу, групове управління. - - - -
– на засадах ситуаційної моделі Ф.Фідлера Виділено 7 стилів керівництва, які керівнику доцільно застосовувати у конкретних ситуаціях, що формується під впливом таких чинників: взаємовідносини між керівником і підлеглими, структурованість завдання та повноваження керівника. - - + +
– „шлях– ціль” Т. Мітчела і Р. Хауса Базується на спрямуванні керівником підлеглих на досягнення цілей через вплив на шляхи їх досягнення: роз’яснення підлеглому завдань, підтримка дій підлеглих, наставництво тощо. При цьому виділено 4 стилі керівництва: стиль підтримки, інструментальний, партисипативний, орієнтований на досягнення успіху. + + - -
– на засадах врахування життєвого циклу П.Херсі та К.Бланшара Виділено 4 стилі керівництва (вказівка, передавання, участь підлеглих у прийнятті рішень, делегування), вибір якого керівником залежить від „зрілості” виконавців. - + - +
– на засадах прийняття рішень В.Врума та Ф.Йєттона Концентрує увагу на виборі керівником конкретного стилю керівництва (автократичних стилів, консультативних, повної участі) залежно від конкретної ситуації, яка характеризується параметрами якості рішень та факторів, що обмежують згоду підлеглих. + - - -
– узгоджене керівництво Базується на узгодженні між керівником та підлеглим власних потреб: завдань, затрачених зусиль та мотивування. - - - +

Продовження табл. 16

– трансформаційне керівництво Базується на створенні умов для творчого та самостійного виконання завдань підлеглими, фактично відмовляючись від здійснення прямого керівництва. Значну роль при цьому відіграють харизма керівника, персоналізація уваги, стимулювання інтелекту. - - + -
– керівництво на засадах попарних вертикальних зв’язків Гріна Базується на припущенні, що сприйняття керівником підлеглого впливає на поведінку керівника, відповідно зумовлюючи поведінку підлеглого. Відповідно до цього керівник може здійснювати власний стиль керівництва відповідно до очікувань та потреб підлеглих. - - - -

Знак „+” показує, які форми влади і стилі керівництва використовуються конкретним керівником. Знак „–” показує, які форми влади та стилі керівництва не притаманні керівникам.

Оцінювання професійних якостей керівників за переліком основних рис наведено у табл. 17. При цьому воно здійснюється за бальною шкалою [0;5]: 0 балів – риса відсутня, 1 бал – риса нерозвинена, 2 бали – риса слабо виражена, 3 бали – риса виявляється у певних ситуаціях, 4 бали – риса розвинена, 5 балів – риса яскраво виражена.

Таблиця 17

Результати оцінювання професійних якостей керівників

Фактори, які відображають професійні якості керівників Посади керівників і оцінювання їх професійних якостей в балах
Директор Головний бухгалтер Заступник директора з МТП Заступник директора з ремонтних робіт
1. Твердість
2. Гнучкість
3. Рішучість
4. Принциповість
5. Професійна підготовка
6. Досвід роботи
7. Комунікабельність
8. Авторитет
9. Віковий ценз
10. Компетентність
11. Організаторські здібності
Всього

Результати оцінювання професійних якостей менеджерів за п’ятибальною шкалою показують, що в загальному керівники мають однаковий рівень професіоналізму, але все ж таки перевагу має директор над своїми заступниками.

Работы которые могут быть Вам интерессными dvizheniya-grudnoj-kletki-cvet-kozhnih-pokrovov-refleksi-serdcebienie-mishechnij-tonus.html

dvizheniyah-fiksirovannoj-nogi-chasto-pri-katanii-na-li-kolenogo-sustava-zhah-ili-igre-v-futbol-rezultatom-rvushej-sili-mozhet.html

dvizheniya.html

dvizheniya-i-ih-rasstrojstva.html

dvizheniya-i-sposobov-perebazirovaniya.html

dvizheniya-kletok-v-period-gastrulyacii-u-amfibij-obzor.html

dvizheniya-krest-nakrest.html

dvizheniya-krestyanstva.html

dvizheniya-kvikstepa.html

dvizheniya-litosferi-epejrogenez-orogenez.html

dvizheniya-ministerstva-vnutrennih-del-rossijskoj-federacii.html

dvizheniya-otrazhayushie-perepleteniya-i-dvizheniya-iscelyayushie.html

dvizheniya-pedagogicheskih-otryadov-kurganskoj-oblasti.html

dvizheniya-phumse-predstavleni-8-simvolami-pal-ge.html

dvizheniya-ploskosti-ih-svojstva.html

dvizheniya-pod-muziku-igri-tanci-uprazhneniya.html

dvizheniya-poezdov-povishennoj-massi-i-dlini.html

dvizheniya-pri-reshenii-zadach-dinamiki.html

dvizheniya-produkcii-po-predpriyatiya.html

dvizheniya-rastenij-tropizmi-nastii-nutacii-mehanizmi-dvizhenij-i-ih-regulyaciya.html

dvizheniya-reber-i-grudini.html

© domain.tld 2017. Design by Design by toptodoc.ru


Автор:

Дата:

Каталог: Образовательный документ