Образование страдательных причастий
Страдательные причастия прошедшего времени обрузуются от основы прошедшего времени переходных глаголов совершенного и несовершенного вида при помощи суффиксов - en, -n,-t.

а) -en. При помощи этого суфффикса страдательные причастия образуются от глаголов с основой на согласный и на- l ( как правило, происходит чередование согласныхъ: k/c, d/z, t/č, sl/šl, st/št, zd/žď

nést (nesl) --nes-en, vést (vedl) — ved-en, péci (pekl) --peč-en, říci (řekl) — řečen, ukrást (ukradl) — ukraden, osvobodit (osvobodil) — osvobozen.

У некоторых страдательных причастий чередование не наступает. Сравните: zdědit -zděděn, soustředit- soustředěn, koupit- koupen, upravit -upraven, nakreslit -nakreslen.Этот же суффикс употребляется при образовании страдательных причастий от некоторых глаголов с основой на -out: natisknout - natištěn, dosáhnout - dosažen.

б) -n. При помощи этого суффикса страдательные причкастия образуются от глаголов, основа прошедшего времени которых оканчивается на другие гласные (a-,e-): vybrat — vybran, smazat — smazán, vypracovat --vypracovan, psát — psan, vidět --viděn

в) -t. Суффикс -t помогает в образовании страдательных причастий от глаголов на -nout (l) и некоторых двусложных глаголов, основа прошедшего времени которых равна корню на гласный ( см. п.2).

1) rozhodnout --rozhodnut, nabídnout -nabídnut, odřítnout - odřiznut, tisknout - tištěn, zatknout - zatčen, zamknout — zamčen, napadnout — napaděn

2) krýt --(po)kryt, (u)mýt — umyt, (vy)pít --vypit, zabít — zabit

У глаголов на -a (dělat) перед суффиксом причастия-n гласный основы-a становится долгим : udělán, pozván, zpracována

У глаголов типа mýt, šít, bít â формах страдательных причастий корневой гласный сокращается˙: (u)myt, (u)šit, (za)bit

СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ. ФОРМЫ ПАССИВА.

Trpný rod. Pasivum.

В активных конструкциях (дейстьвительный залог0 действие глагола направлено от совершающего действие, который определяется им.падежом существительного или заменяющих его слов и выступает в функции грамматического субъекта предложения:

Profesor chválí studenta.

В формах пассива (страдательный залог) носителем глагольного действия выступает объект, который подвергся действию. В пассивных конструкциях производящий действие не находится в центре внимания, и часто вообще бывает невыражен:

Student je chválen.

Страдательный залог может быть выражен:

1. Описательными формами, состоящими из краткого страдательного причастия смыслового глагола и соответствующих форм глагола být: dům je postaven, plán byl připraven, lístky budou vyprodány

2. Конструкцией с возвратной формой глаголов:

domy se stavějí, plán se připravuje, lístky se prodávají,-- lístky se budou prodávat zítra.

Формы описательного пассива:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

číslo jednotné číslo množné

čas přítomný 1. jsem chválen,-a jsme chváleni,-z

2. jsi chválen,-a jste chválení,-y

3. je chválen,-a,-o jsou chvaleni,-y,-a

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

čas minulý 1. byl jsem (po)chválen byli jsme (po)chváleni

2. byl jsi (po)chválen byli jsme (po)chváleni

3. byl (po)chválen byli (po)chváleni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

čas budoucí 1. budu (po)chválen budeme (po)chváleni

2. budeš (po)chválen budeme (po)chváleni

3. bude (po)chválen budou (po)chváleni

--------------------------------------------------------------------------------------------------------kondicionál 1.byl bych (po)chválen byli bychom (po)chváleni

přítomný 2. byl bys (po)chválen

3. byl by (po)chválen

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формы описаьельного пассива употребляются в современном чешском от глаголов совершенного вида, а возвратно-страдательные конструкции . от глаголов несовершенного вида:

kniha byla napsana kniha se píše

stroje byly vyrobeny stroje se vyrábějí

Но описательный пассив возможен и у глаголов несов.вида:

Student je chválen. Zboží je vyráběno na export.

V miunlem roce se vyrobilo 20 000 automobilů.

Věc se rozhodne v nejblížších dnech. Obchody se otvírají v 7 hodin.

В русском языке это неопределённо-личные конструкциисо сказуемым в 3 лице мн.числа (работают, говорят):

Dlouho se odpočívalo. - Долго отдыхали.

Cvičení:

1. Образуйте страдательные причастия от глаголов

hrát, vyčistit, posoudit, vrátit, hodit, zamilovat, tvořit, otevřit, pozvat, očekávat, založit, napsat, vychovat, snižovat, uvařit,přinést, budovat, dosáhnout

2. Образуйте страдательный задог при помощи описательного пассива.

Pražskou univerzitu založil Karel IV. r. 1348. Prahu často pokládají za nejkrásněší město v Evropě. Praha se budovala po dlouhá staletí. Naše státa podepsaly smlouvu o přátelství a spolupráci. Tyto knihy ilustrovali známí malíři. Překvapilo mě to. Naši dělníci dosáhli velkých úspěchů. Dopis jsem napsál a odeslal před tádnem. Závodní výbor zhodnotil naše výkony. Účet jsem zapůatil včas. Počasí ohrožuje úrodu. přinutili náš k tomu. Raněné odvezlí do nemocnice. Nový český film promítali skoro ve všech kinech.

3. Образуйте действительный залог:

Vzor: Byli jsme tím velice překvapeni. - To nás velice překvapilo.

V našem hospodářství bylo zosaženo značných úspěchů. Běloruská státní univerzita bylya založena r.1921. Kým jsi byla poozvána na koncert? V naší zemi jsou budovány nové školy, instituty, jsou zakládány nové podniky. Praha byla mnohokrat opěvována českými básníky. Kniha Ivana Skály byla přeložena do mnoha jazyků. Národní divadlo v Praze bylo postaveno za peníze lidu. Praha obdivovana cizinci z celého světa.. Praha byla budovana po dlouhá staletí v různých slozích. Praha je dnes rozdělená na dvanáct obvodů. Vltava je překlenuta třinácti mosty.

4. Образуйте безличную возвратную форму пассива

vzor: Musíme o tom rychle rozhodnout. - Musí se o tom rychle rozhodnout.

Nesmíme na to zapomenout. Co budete dělat zítra? Pojedeme v neděli na výlet? Ráno vstáváme v sedm hodin. Co dělají o svátcích? Chodili jste do lesa na houby? Zítra budou tančit všude. Musíme na to dávat pozor. jak přeložite ta slova do ruštiny? To nesmíte dělat. Jak to řekněte? O tom budou dlouho vypravovat. Pořad na hanu vzpomínáme. Nevěděli jsme to. Od zítřka nbudeme jezdit trolebusem.

5. Образуйте безличную форму пассива

V posledních letech lidé hodně cestují. jezdí vlakem nebo autem, stále více talé létají letadlem. Z Minska do Prahy jezdí buď přes Grodno, nebo přes Brest a Varšavu. Letadlem letíme z Minska do Prahy jen 1,5 hodiny. Tím ušetříme spoustu času. V Praze lidé nejčastěji jezdí tramvají.

nejvív uvidíme, když chodíme pěšky.

6. Из словосочетаний образуйте предложения при помощи описательной, возвратной или безличной формы пассива

Vzor: vystavět nový hotel - V Praze byl nedávno vystavěn nový hotel.

hodně stavět - V Minsku se nyní hodně staví.

pokládat za krásné město, postavit několik nových hotelů, jezdit metrem, budovat podzemní dráhu, chodit do kaváren a vináren, vyrábět rízné druhy zboží, pít smíchovské a plzeňské pivo, vydávat knihy v různých jazycích, přestupovat na Václavském náměstí.

7. переведите на чешский язык:

Мне ещё трудно ходить. О нём много говорили. Его ждут долго. По этой дороге ходили в школу. Здесь не курят. Об этом вообще уже не помнят. Мы должны будем ездить на метро. В Праге два столетия строили в стиле барокко. Сегодня нам хорошо спалось. Вчера мы много танцевали. Об этом много дискутировали. На этих заводах хорошоработают. Шли быстро. Работу будем продолжать. Эту книгу можно читать. Прага была основана в 9 веке. Прага расположена по обеим берегам реки Влтавы. Пражане считают Прагу одним из красивейших городов мира. Все восхищались её игрой. В Праге находится один из старейших университетов Европы, основанный Карлом IV. Все заказы выполнены. Эта книга была написана в Испании. Он был выбран президентом.Работы которые могут быть Вам интерессными football-violence-is-an-english-problem.html

football-vocabulary.html

footprints-in-the-jungle.html

for-additional-information-please-refer-to-our-supply-specifications-no-cf-imt_00-2-revision-2-of-09102007.html

for-a-frequently-repeated-action-usually-when-the-frequency-annoys-the-speaker-or.html

forage-harvesters.html

for-american-action-this-conceptual-metaphor-proved-particularly.html

for-a-reversed-position.html

for-bad-weather.html

forbidden-city-gugun.html

forbidden-fruitamer-zapretnij-plod-vlechenie-konkretnogo-pacana-k-miloj-devochke-iz-italyanskoj-semi-zhivushej-po-sosedstvu.html

forced-air-heating-system.html

forced-vibrations.html

force-field-analysis.html

force-of-habit.html

for-children-with-disabilities.html

forcing-measures.html

ford-announces-new-powershift.html

ford-fusion-16-nissan-note-16-renault-modus-16-dannie-proizvoditelej.html

fordizm-i-postfordizm.html

ford-medoks-ford-i-uchenik-dyavola-1-glava.html

© domain.tld 2017. Design by Design by toptodoc.ru


Автор:

Дата:

Каталог: Образовательный документ